UČITAVANJE

Type to search

Društvo Nova Varoš

Posao za 53 lica u Novoj Varoši kroz javne radove

04.06.2020.
Deli

 Budzetom Opštine Nova Varoš za 2020.godinu planirano je 8.500.000,00dinara za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja. Prema potrebama tržišta rada, potrebama poslodavaca i analizom raspoložive radne snage, podržavaju se sledeće mere: samozapošljavanje, stručna praksa, organizovanje javnog rada i podrška poslodavcima u zapošljavanju kategorija teže zapošljivih lica.

Ove mere se podržavaju kroz Lokalne akcione planove zapošljavanja nekoliko godina u nazad. U 2020.godini, Opština Nova Varoš je izdvojila 8.000.000,00dinara za sprovođenje javnih radova. Ovogodišnji javni radovi se u potpunosti finansiraju iz budzeta lokalne samouprave. Na osnovu javnog konkursa i potreba poslodavaca iz javnog sektora dodeljeni su ugovori za 53 lica sa evidencije NSZ.

Javni radovi će započeti od petka 5.juna 2020.godine i trajaće 4 meseca.

Opština Nova Varoš i NSZ će organizovati javne radove sa sledećih 8 poslodavaca: PU „Paša i Nataša“, TO „Zlatar“, JP „3.septembar“, Biblioteka „Jovan Tomić“, DK „Jovan Tomić“, Dom zdravnja Nova Varoš, SRP „Uvac“ i Opštinska uprava Nova Varoš.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *