UČITAVANJE

Type to search

Društvo Požega

Javni poziv udruženjima i građanima za članstvo u radnoj grupi za izradu LAP – a

09.12.2019.
Deli

Opština Požega je odlučila da otpočne rad na antikorupcijskom planu i da formira telo nadežno za njegovo praćenje. Zbog toga je raspisan javni poziv udruženjima građana, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Požega.

Radnu grupu će, u skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije (SKGO), činiti predstavnici lokalne samouprave koji se bave oblastima koje su navedene u Modelu. Radna grupa će imati i članove, predstavnike građana, odnosno organizacija civilnog društva.

“Uključivanje predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva je od velike važnosti za kvalitet svakog LAP-a, jer oni informacijama kojima raspolažu, kao korisnici usluga gradskih institucija i kao predstavnici javnosti, imaju korektivnu ulogu perspektivi iz koje javni službenici posmatraju određene nadležnosti i usluge Grada. Osim toga, uključivanjem predstavnika javnosti u izradu LAP-a, on postaje dokument cele lokalne zajednice, a ne samo lokalne samouprave”, kazao je predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović.

Inače, lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument koji usvaja svaka lokalna samouprava, u kom se utvrđuju rizici od korupcije u radu lokalnih javnih institucija i predviđaju aktivnosti na otklanjanju tih rizika. LAP preventivno deluje na nastanak korupcije, kroz povećanje transparentosti u radu javnih institucija, jačanje kontrole nad radom javnih službi, uvođenje kriterijuma za donošenje odluka, kao i kroz aktivnije uključivanje javnostiu donošenje odluka. Kvalitetan LAP i njegova efikasna primena treba da doprinesu uštedi i racionalnom korišćenju javnih resursa i boljem ostvarivanju interesa i potreba lokalne zajednice.

 

 

Izvor: pozegaonline

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *