UČITAVANJE

Type to search

Užice

Gašenje požara na deponiji odvija se po planu i dinamici saopšteno iz Gradskog štaba za vanredne situacije

13.05.2024.
Deli

Gradski štab za vanredne situacije na sednici održanoj 13.05.2024. godine konstatovao
je sledeće:

– Da se aktivnosti na gašenju požara na deponiji RC „Duboko“ odvijaju u skladu sa
utvrđenim planovima i prema utvrđenoj dinamici. Ono što je novina u odnosu na
prethodni dan jeste da je preduzetim merama, efikasnom upotrebom pene za gašenje
i naporima vatrogasasca spasilaca, u većoj meri smanjena opožarena površina,
što je za posledicu imalo smanjenje količine dima.

– Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Užice, konstatovano je da je u
ranim jutarnjim časovima bilo oscilacija u kvalitetu vazduha, pre svega zbog
vremenskih uslova i pojačanog vetra, ali su izmerene srednje vrednosti i dalje u
dozvoljenim granicama. Sve informacije o stanju kvaliteta vazduha građani mogu
dobiti putem sajta Zavoda za javno zdravlje Užice, Agencije za zaštitu životne
sredine, kao i na sajtu grada Užica.
Gradski štab za vanredne situacije doneo je sledeće Z A K Lj U Č K E:

1. Nastaviti sa svim planiranim aktivnostima, uz poštovanje mera bezbednosti
radi zaštite lica koja su angažovana na gašenju požara.
2. Nastaviti sa svakodnevnom koordinacijom svih angažovanih subjekata na gašenju
požara i odmah po uočavanju potencijalnog problema obavestiti nadležne službe
kako bi se isti blagovremeno rešio.
3. U Stručno-operativni tim neophodno je uključiti po jednog predstavnika svakog
osnivača RC „Duboko“ radi neposredne koordinacije i komunikacije u
sprovođenju potrebnih mera na gašenju požara i razmene neophodnih informacija
o stanju i potrebama.

KOMANDANT GRADSKOG ŠTABA
Gradonačelnica
dr Jelena Raković Radivojević

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *