UČITAVANJE

Type to search

Poljoprivreda Užice

Резидба воћа – Едукација је неопходна

20.02.2023.
Deli

Пољопривредно саветодавна и стручна служба Ужице већ две године уназад организује и успешно спроводи петодневну обуку пољ. произвођача и других заинтересованих у резидби воћа. Потреба за оваквом едукацијом наметнула се из чињенице да на подручју Ужичког региона постоји велики бр. родних засада, засада у формирању, појединачних стабала различитих воћних врста, а да правих и квалификованих резача је мали број. Значајно је напоменути и то да је резидба помотехничка мера која је временски ограничена и
не обавља се целе године. И за њу је важно поштовање оптималних рокова као и за све пољопривредне радове. О нашем досадашњем раду ,можемо рећи да наши полазници имају основна знања о резидби и неки од њих се успешно баве овим послом. За све произвођаче је важно да схвате значај резидбе ,а иза тога нека неопходна теоријска знања и на крају да сами лично упознају се са техником резидбе уз помоћ стручног лица које води обуку у резидби. Мора се напоменути да је лични рад и сопствено искуство најбоља школа и то је нешто што остаје најдубље упамћено сваком резачу. Зато сваке зиме и пролећа резач своје знање мора да освежава и проширује. Резидба као помотехничка мера је врло значајна, а што се на нашој едукацији посебно наглашава. Резидбом се успоставља правилан однос раста и рађања воћке односно њеног вегетативног и
генеративног развоја. Резидбом се спречава превремено старење воћака односно подмлађује се воћка. Резидбом се добија бољи квалитет плодова. Резидбом се формира одговарајући узгојни облик ( облик круне), који успешно носи свој род и одржава воћку у усправном положају Правилном резидбом се најбоље користи сунчева светлост и добијају се плодови са најбољим односом шећера и киселина. Резидба има и естетског значаја поготову за окућнице и баштенски узгој воћака. И на крају успешни резач може да оствари одређену зараду ако је вредан и жели да ради. На самој едукацији произвођачи се упознају: са историјатом резидбе, врстама родних грана и гранчица код појединих воћних врста,начина и времена извођења резидбе, правилност резидбе, узгојних облика, резачким алатом, специфичностима резидбе одређених воћних врста… Након усвајања тог теоретског дела ,излази се на терен засаде јабуке крушке и шљиве, где произвођачи проверавају своје знање и обављају резидбу. Након успешно завршене едукације добијају потврду која им се издаје као доказ успешног похађања обуке.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *