UČITAVANJE

Type to search

Priboj

Pribojski FAP zaposlio je 17 radnika na neodređeno vreme.

17.01.2023.
Deli

Pribojski FAP zaposlio je 17 radnika na neodređeno vreme. Prema rečima generalnog direktora Milutina Živkovića, pred Fapom je nova šansa i izazovan period u kome treba realizovati ugovorene poslove. Od uspeha tih poslova zavisi i dalja sudbina FAPa ali i nova zapošljavanja koja su planirana u martu. Do sada je samo 7 radnika od 259 u Fapu bilo zaposleno na neodređeno vreme. Svi ostali su bili angažovani po ugovoru o delu ili privremeno-povremenim poslovima što je rezultiralo nezadovoljavajućim odnosom prema radu  bez merljivih rezultata a samim tim i brojnim kašnjenjima,  sa realizacijom nekih poslova se kasni i po godinu dana.

izvor i foto: ppmedia.rs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *