UČITAVANJE

Type to search

Некатегоризовано

MUP: Raspisan Konkurs za upis 1.400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku

25.03.2021.
Deli

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 24.marta 2021. godine, raspisalo Konkurs za
upis 1.400 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno
osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog
službenika .

Konkursom su predviđena radna mesta – policajac (480 polaznika), saobraćajni
policajac (250 polaznika), granični policajac (270 polaznika) i policajac za rad u
zajednici (400 polaznika), na području Policijske uprave za grad Beograd i 26
područnih policijskih uprava, na koji se kandidati mogu prijaviti do 08.4.2021.
godine.

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:
1) da je državljanin Republike Srbije;
2) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu
godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
3) da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju
se raspisuje konkurs;
4) da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
5) da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate
koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta);
6) da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju,
ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije
Kriminalističko- policijskog univerziteta;
7) da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
8) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom
9) da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za
zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u
statusu ovlašćenih službenih lica.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole u
četvorogodišnjem trajanju, ukoliko uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu
škole da pohađa završnu godinu srednjeg obrazovanja i vaspitanja, uz obavezu da
najkasnije do 15.07.2021. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi
overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju i

overenu fotokopiju svedočanstva za četvrti razred srednjeg obrazovanja ivaspitanja.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje ne poseduje važeću nacionalnu vozačku
dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, ukoliko uz konkursnu
dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za
upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, uz obavezu da  do okončanja procesa
selekcije, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke
dozvole „B“ kategorije.

Prilikom prijave na konkurs kandidati imaju mogućnost izjašnjenja za koje će
seradno mesto osposobljavati – policajac, sobraćajni policajac, granični
policajac, policajac za rad u zajednici.
Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova

http://www.mup.gov.rs

http://www.copo.edu.rs.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *