UČITAVANJE

Type to search

Priboj

Aktivnosti za ovu godinu na temu zaštite životne sredine u opštini Priboj

01.12.2020.
Deli

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplina i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. Njena multidisciplinarnost proističe iz činjenice da zdravlje, životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji. Briga o životnoj sredini je sa gledišta našeg društva prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva. Sa Goranom Rekovićem predsednikom Udruženja građana Primus Priboj pričali smo o aktivnostima koje su rađene u opštini Pirboj povodom ovog pitanja.

  1. Organizacije koje se bave ovom temom:
    PRIMUS Priboj ; Eko Lim Priboj; UG Jastreb Priboj; UG. Ožalj Priboj više neformalnih grupa I pojedinaca kao I volonteri KZM Priboj
  2. Kako deluju i šta je ono što je rađeno tokom ove godine?
    PRIMUS Priboj je kao partner BFPI I Giz-a ove godine relaizovao projekat “Održivi razvoj za sve” u okviru kog du urađene Analize planskih dokumenata I Lokalnog plana upravljanja otpadom gde se nakon tog au sardnji sa JLS očekuje pristupanje izradi nove plansko strateške dokumentacije u oblasti zaštite životne sredine u 2021.godine kao I sve aktivnosti I radnje na implementaciji strateških ciljeva UN Agende 20-30. Ostala Udruženja su učestvovali u aktivnostima ekoloških akcija I javnih rasprava na ovu temu.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *