UČITAVANJE

Type to search

Društvo Nova Varoš

Nova Varoš počinje sa sprovođenjem mera pomoći poljoprivrednicima

15.05.2020.
Deli

Opština Nova Varoš, je u okviru Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020. godinu planirala meru subvencionisanja veštačkog osemenjavanja krava.

Ova mera se uspešno sprovodi od 2018.godine, sa ciljem unapređenja stočarstva, odnosno rasnog sastava grla krupne stoke na teritoriji opštine Nova Varoš. U 2019.godini 541 poljoprivredno gazdinstvo sa teritorije opštine Nova Varoš je podnelo zahteve za 2.381 grlo. U 2019.godini utrošeno je 2.381.000 dinara, a u 2018.godini 2.159.000 dinara za sprovođenje ove mere agrarnog budžeta.

Uslovi za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj su nepromenjeni od 2018.godine. Subvencija iznosi  1.000,00 dinara po jednom osemenjenom grlu. Zainteresovani poljoprivrednici za korišćenje ove subvencije treba da dostave sledeću dokumentaciju:

–           fotokopiju lične karte nosioca gazdinstva

–           potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva (Uprava za trezor)

–           potvrdu iz Veterinarske stanice o stočnom fondu

–           fotokopiju kartice namenskog računa

–           fotokopiju kartona veštačkog osemenjavanja (Potvrda iz veterinarske stanice o izvršenom osemenjavanju grla)

–           uverenje o izmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva ( Lokalna poreska administracija)

Potrebna  dokumentacija se predaje u  Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Nova Varoš,  kancelarija br.307, svakog radnog dana od 08-15 časova.

Prijem zahteva za ostvarivanje prava na subvencionisano osemenjavanje krava počeće od ponedeljka 18.maja 2020.godine.

Izvor: PP Media

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *