UČITAVANJE

Type to search

Društvo Užice

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica

12.05.2020.
Deli

OBAVEŠTENJE

 

o produžetku roka za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica.

Obaveštavamo zainteresovane građane da je rok za podnošenje prijava za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica produžen i traje do 25.05.2020.godine.

Uslovi učešća na Konkursu ostaju nepromenjeni, osim roka za završetak radova koji će biti produžen.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa imenom, prezimenom i adresom podnosioca zahteva, na portirnici Gradske kuće ili poštom na adresu:

Grad Užice

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove

Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

Dimitrija Tucovića 52

Sa naznakom: SPROVOĐENJE MERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PORODIČNIM KUĆAMA I STAMBENIM ZGRADAMA U GRADU UŽICU ZA 2020.GODINU-Ne otvarati

Zainteresovani učesnici javnog Konkursa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava detaljne informacije mogu dobiti na telefon broj 031/592-421 i 031/ 592-422

Dokumenta za prijavu se mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Užica ili na portirnici Gradske kuće ulica Dimitrija Tucovića 52.

Obaveštavaju se sugrađani zainteresovani za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stambenim zgradama u gradu Užicu, ukoliko prilikom predaje dokumentacije za konkurs nisu u mogućnosti da pribave Izvod iz lista nepokretnosti zbog trenutnog prekida rada Službe za katastar nepokretnosti Užice, isti mogu naknadno dostaviti. Podnosioci prijava na konkurs su u obavezi da pribave Izvod iz lista nepokretnosti odmah po otpočinjanju rada Službe za katastar i isti daju na uvid Komisiji za ocenu prijava prilikom terenskog obilaska.

Javni konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Užica možete pogledati OVDE.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *