UČITAVANJE

Type to search

Društvo Užice

Besplatna podela 300 kompostera građanima Užica

27.04.2020.
Deli

U skladu sa planom aktivnosti, SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera za potrebe kućnog kompostiranja biorazgradivog otpada, u Užicu. Komposteri su namenjeni za kompostiranje kuhinjskog i baštenskog otpada u individualnim kućama i za njihovo dobijanje mogu konkurisati sva domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

– da se nalaze na području grada Užica (7 gradskih MZ i gradska opština Sevojno);
– da imaju svoje dvorište i adekvatan prostor za postavljanje kompostera (zemljana površina);
– da se žele baviti kompostiranjem i da žele učestvovati na ovom konkursu;
– da nisu dobila kompostere kroz prethodni projekat, koji je Užice realizovalo 2014. godine;
– da će dozvoliti povremeni nadzor kompostera, u cilju sprovođenja monitoringa sistema;
– da nemaju dugovanja prema komunalnim preduzećima, po osnovu odvoženja/deponovanja otpada.

Imajući u vidu, da broj kompostera koji se projektom nabavlja, nije dovoljan za sva užička domaćinstva koja ispunjavaju prethodno navedene uslove, SUBREC projekat će oformiti Komisiju koja će razmatrati pristigle prijave i sačiniti rang listu domaćinstava izabranih za dodelu kompostera. Tom prilikom, prednost će imati prijave koje se odnose na:

– domaćinstva koja već nisu dobila komunalnu opremu kroz ovaj projekat (kante za otpad);
– višečlana domaćinstva;
– domaćinstva koja su spremna da svoj komposter stave na raspolaganje susednim domaćinstvima (udruženo kompostiranje).

Zainteresovani građani, svoje prijave mogu slati na adresu:ererecikliraju@gmail.com, ili u inbox zvanične FB stranice “Ere recikliraju”, do 15. maja. Prilikom podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i fotografiju dvorišta (lokacije gde se komposter planira postaviti). Rang lista domaćinstava, koja budu izabrana za dodelu kompostera, biće objavljena na ovoj stranici, krajem maja meseca.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDE

Kriterijume za bodovanje prijava moguće je pogledati OVDE.

Eventualna pitanja i nedoumice, možete slati na FB „Ere recikliraju“ ili pozvati Kol centar JKP „Bioktoš“: 031/525 427.

Uvođenje kompostiranja, kao modela upravljanja organskim otpadom u domaćinstvima, deo je aktivnosti prekograničnog projekta „Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle“ (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *