UČITAVANJE

Type to search

Društvo Užice

Zahtev za kretanje zbog pomoći bolesnim i nepokretnim licima

06.04.2020.
Deli

Građani kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa radi pružanja medicinske pomoći bolesnim, nepokretnim i teško pokretnim licima obraćaju se zahtevom Gradskoj upravi za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti.

Uz zahtev se dostavljaju sledeća dokumenta: rešenje o pravu na tuđu pomoć i negu, medicinska dokumentacija, lični podaci i broj telefona lica koje pruža negu, ime i prezime i adresa lica kom se pruža medicinska pomoć. Potrebno je i da se naznači vreme u toku koga se lice kreće do korisnika i nazad.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu Grada Užica

Zahtev sa kopijom medicinske dokumentacije se dostavlja poštom na adresu Dimitrija Tucovića 52 ili skeniranom dokumentacijom na e-mail gordana.urosevic@uzice.rs.

Građani se za sve informacije mogu javiti na telefone: 590-181 i 590-150.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *