UČITAVANJE

Type to search

Arilje Bajina Bašta Čajetina Društvo Kosjerić Požega Priboj Prijepolje Užice

Od 1. januara eko-taksa domaćinstvima koja zagađuju životnu sredinu

12.12.2019.
Deli

Od 1. januara će svako domaćinstvo plaćati eko-taksu, ako zagađujete životnu sredinu moraćete da izdvojite od 1.200 do 2 miliona dinara.

Kako beogradski mediji prenose u Vladi Srbije je potvrđeno da je doneta nova Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu

Vlada Srbije je na poslednjoj sednici usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojom je definisala eko-taksu za pravna i fizička lica od 1.200 do dva miliona dinara

To praktično znači da će se ova naknada ubuduće plaćati po principu „plati koliko zagađuješ“, koji je definisan Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Ujedno je ovim dokumentom konkretizovana i uredba koja je doneta početkom godine. Ta konkretizacija podrazumeva utvrđivanje tri kategorije delatnosti koje zagađuju životnu sredinu, i to one koje imaju veliki negativan uticaj, srednji i mali. U okviru svake od ove tri kategorije, postoji i dodatna klasifikacija koja se odnosi na veličinu kompanije. Upravo tom klasifikacijom se omogućava da dve kompanije različite veličine, bez obzira na to što su svrstane u istu kategoriju, primera radi velikog zagađivača, neće platiti istu naknadu. Ona koja je velika izdvojiće za eko-taksu dva miliona dinara, a ona koja se tretira kao mikropravno lice – samo 20.000 dinara.

Od 1. januara će svako domaćinstvo plaćati eko-taksu, ako zagađujete životnu sredinu moraćete da izdvojite od 1.200 do 2 miliona dinara

Reč je o domaćinstvima koja utiču na zagađenje životne sredine korišćenjem grejnih uređaja, hemijskih sredstava, proizvoda koji nakon upotrebe postaju otpad. Za njih je predviđena taksa od 1.200 dinara za kalendarsku godinu. Treba da se zna da je sastavni deo uredbe i tabela kojom su definisane delatnosti koje imaju veliki, srednji i mali uticaj na životnu sredinu.

Cenovnik taksa

Iznos za delatnosti koje imaju veliki negativan uticaj na životnu sredinu

2.000.000 – velika pravna lica

500.000 – srednja

200.000 – mala

20.000 – mikro

Iznos za delatnosti koje imaju srednji negativan uticaj

1.000.000 – velika pravna lica

250.000 –  srednja

100.000 –  mala

10.000 –  mikro

Iznos za delatnosti koje imaju mali negativan uticaj

500.000 –  velika pravna lica

125.000 –  srednja

50.000 – mala

5.000 –  mikro

1.200 za fizička lica

Iznos je u dinarima i odnosi se na kalendarsku godinu

Ekološka taksa je do sada naplaćivana po principu „zagađivač plaća“ po dva kritetijuma – kvadratnom metru ili bruto ostvarenom prihodu, pa je na lokalu bilo velikih razlika. Ovom uredbom taksa će se plaćati na osnovu zagađenja koje kompanija prouzrokuje, ako ga pravi – plaća je, ako ne – neće biti izdataka. Drugim rečima, shodno zagađenju koje puštaju u vodu, vazduh ili tlo poput azotnih oksida, sumpor-oksida i tako dalje, određivaće se i visina naknade. Ovakvom naplatom ekološke takse naša zemlju potpuno će ispuniti i standarde Evropske unije u toj oblasti, a povećaće i izdvajanja za troškove životne sredine od 0,8 do jedan odsto BDP-a, što je i prosek Unije – navodi sagovornik.

Uredba će se primenjivati nakon objavljivanja u Službenom glasniku, izuzev dela koji se odnosi na odredbu četiri, koja se odnosi na fizička lica, čija je važnost od 1. januara 2020. godine – kažu u Nemanjinoj 11.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *